سکه 3 میلیون و 387 هزار تومان شد/ عبور پوند از 12 هزار تومان