امیر سیاری: طوری یقه دشمن را می‌گیریم که باور نکنند