روحانی: دولت همچنان پای وعده‌های دوران انتخابات ایستاده است