پشت پرده قطعی‌های آب و برق/ کدام استدلال‌ها واقعیت دارد؟