برای خرید آپارتمان در منطقه ۹ تهران چقدر باید هزینه کرد؟