اعزام تیم ارزیاب و واکنش سریع به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه