واکنش علمای اهل سنت کردستان به حملات تروریستی مریوان