سخنگوی صنعت برق: خاموشی‌ها تا اوایل شهریور ادامه دارد