اصرار ترامپ برای مذاکره با ایران/ ارائه سبد غذای رایگان به دو دهک