فرمانده سپاه سنندج: "سپاه" انتقام خون‌ شهدای عملیات تروریستی مریوان را می‌گیرد