دبیرکل سازمان ملل خواستار اجتناب از جنگ ویرانگر در غزه شد