پاسخ وزارت امور خارجه به ادعای وجود ده‌ها سفیر بازنشسته