ظریف در دیدار با مقام معظم رهبری: پروژه ایران‌هراسی را شکست دادیم