شهادت ۱۱ نفر در مرز‌های مریوان در درگیری با تروریست ها