درمان عفونت‌های شدید با استفاده از دود "عنبر نسارا"