آیت‌الله خاتمی: دست اندازی به بیت‌المال بدترین نوع فساد است