آذری جهرمی: اعتماد مردم به پیام رسان‌های داخلی خوب بود