استقبال اتحادیه اروپا از لغو وضعیت فوق‌العاده در ترکیه