ظریف: آمریکا دنیا را با صادرات سلاح خود بی ثبات کرده‌است