آغاز اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در دو روستای محروم قلعه گنج