اجرای کم رنگ طرح احیا آب‌های زیر زمینی در سال جاری