کرملین: نشست روسیه و کره شمالی در دستور کار قرار گرفت