وزیر ارتباطات: تا 10 روز آینده بازار تلفن همراه به تعادل می‌رسد