تشکیل «اتاق فکر» نمایندگان ادوار برای بررسی «ارجاعات» لاریجانی