ثروت ثروتمندترین فرد جهان از ۱۵۰ میلیارد دلار گذشت