محتویات جعبه سیاه سانچی در اختیار خانواده‌ دریانوردان قرار می‌گیرد