متداول‌ترین شیوه سرقت سارقان پایانه‌های مسافربری چیست؟