همت بنیاد علوی برای حل مشکل مسکن خانواده‌های دارای فرزند معلول