وزیر کشور در کربلا/اعزام گسترده نیرو برای حمایت از زندانها