واکنش یک نماینده به انتشار عکسهای منتسب به خانواده‌اش