آقای بازیگر: هر ۲۰ روز یک آمپول ۲۰ میلیونی تزریق می‌کنم