جزئیات برخورد سواری ام‌وی‌ام با کاروان زائران ایرانی و عراقی