برانکو: من هم مثل بیرانوند چند پیشنهاد دارم، اما سر تمرین می‌آیم