چرا فغانی باوجود رفتار خلاف شرع، طلبکار می‌شود؟ +تصاویر