فرمانده پلیس: بر خلاف اینکه می‌گویند آزادی نیست همه گروه‌ها آزادی دارند