برکناری مدیر مجموعه ورزشی آزادی به پخش مسابقات جام‌جهانی در استادیوم ارتباط دارد؟