چند درصد تهرانی‌ها استخرهایشان را با آب شرب پر می‌کنند؟