وزیر نیرو: پول آب و برق مشترکان پرمصرف تصاعدی محاسبه می‌شود