حضور گیتی خامنه در برنامه‌ای تلویزیونی به یاد مریم میرزاخانی