قاضی‌پور: متهم اصلی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو متواری است