تاکنون اقدامی برای سهمیه‌بندی بنزین انجام نشده است