عربستان، روحانی منتقد خاندان آل‌سعود را بازداشت کرد