تخفیف 50 تومانی به ازای خرید هر کیلو بار بدون کیسه پلاستیکی