سردار رحیمی: بزرگ‌ترین سرمایه ما اعتماد مردم به پلیس است