واکنش روزبه چشمی به پیشنهاد قطری‌ها و جدایی از استقلال