کدخدایی: نماینده‌ای به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت نمی‌شود