دیدار رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه /خداحافظی دکتر همتی با صنعت بیمه