فرزند رهبر انقلاب با خانواده در یک رستوران +تصاویر