وقتی سامان قید رونالدو را زد! / دست رد راموس به خواسته قدوس