واکنش فضای مجازی به مستند پخش‌شده از رقاص‌های اینستاگرامی